Een keuze van publicaties over een eenheidsvak levensbeschouwingen.

Nederlandstalig

 • De Groof, S., E. Franck, M.
  Elchardus & D. Kavadias (2010), Burgerschap bij 14-jarigen. Vlaanderen in internationaal perspectief.
  Vlaams eindrapport van de International Civic and Citizenship Education Study
  .
  Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel &
  Onderzoeksgroep SeP “School & Politiek”, Departement Sociologie,
  Universiteit Antwerpen, Brussel & Antwerpen.
 • FOBLETS, M.-C. (ed.) (2010), Rapport van de
  Rondetafels van de Interculturaliteit, Brussel. http://www.interculturalite.be/IMG/pdf/INTERCULT_2010-Nl.pdf
 • LOOBUYCK, P. (2011), De inhoud van het
  eenheidsvak. Wat leerlingen moeten kennen en kunnen in het eenheidsvak over
  levensbeschouwing en filosofie
  , in Narthex, 11, 2: 66-72. http://www.levensbeschouwingen.be/index.php?option=com_content&view=article&id=8:wat-moeten-leerlingen-kennen-en-kunnen&catid=5:curricula&Itemid=6
 • LOOBUYCK, P. (2010), Levensbeschouwelijk
  onderwijs in België. Over de noodzakelijkheid van een eenheidsvak over
  levensbeschouwing en filosofie
  , in Narthex, 10, 6: 10-17.
 • LOOBUYCK, P. & FRANKEN, L. (2009), Het
  schoolpactcompromis in vraag gesteld. Pleidooi voor een nieuw vak over
  levensbeschouwingen en filosofie in het Vlaams onderwijs
  , in T.O.R.B. 44, 1-2: 44-65. http://www.levensbeschouwingen.be/images/stories/50j%20schoolpact%20torb.pdf
 • LOOBUYCK, P. & FANKEN, L. (2009), Pleidooi
  voor een inclusief vak over levensbeschouwing, filosofie en burgerschap
  , in
  Perspectief, 5, 2: 29-32. http://www.sociumi.be/downloadbare_pdf's/pespectief2_09_lr.pdf
 • LOOBUYCK, P. & FRANKEN, L. (2009),
  Schoolpactwet: 50 jaar later, in Samenleving en Politiek, 16, 5: 47-55.
 • Pleidooi voor een landelijke invoering van het vak levensbeschouwing op
  alle middelbare scholen in Nederland door de VDL, de VGL en het PSC HVO
  , 22 maart 2002. http://www.vdlginfo.nl/images/15/105.pdf
 • SCHAUBROECK, K., DEFOORT, P. & CUYPERS, S.E.
  (2007), Tussen droom en daad: de toekomst
  van het filosofie-onderwijs in de Vlaamse middelbare scholen
  , in Pedagogiek, 27, 1: 11-28.                                                                                                                            

http://www.pedagogiek-online.nl/index.php/pedagogiek/article/viewFile/323/322

 • Sercu, L.
  (red.) (2007), Omgaan met multiculturaliteit en religieus pluralisme in het
  onderwijs
  , Acco, Leuven/Voorburg.
 • SEGERS, R. (2010), Levensbeschouwelijke
  diversiteit in het onderwijs. Sleutelconcepten en handvaten voor schoolbeleid
  ,
  vzw Motief, Antwerpen.
 • Ter Avest, K.H. &
  Rietveld-van Wingerden, M.,Van buiten naar
  binnen of van binnen naar buiten? Twee perspectieven op religieuze
  burgerschapsvorming
  , in Ramakers,
  S., Storme, Th., Verstraete, P. & Vlieghe, J. (eds.), De publieke betekenis van pedagogisch denken
  en handelen
  , Amsterdam, SWP, 2010: 83-92.
 • Van Crombrugge, H. &
  Vansieleghem, N. (red.) (2003), Kleur(en) (be)kennen. Onderwijs,
  levensbeschouwing en religie
  , Academia Press, Gent.
 • Verstegen, R.
  (2002), Een nieuw vak over levensbeschouwing en ethiek in het licht van art.
  24 G.W. en de fundamentele rechten en vrijheden?
  , in T.O.R.B., 3:
  271-90.
 • Verstegen, R. (2009). Het schoolpact: een schakel in een lange
  ketting
  in Recht, Religie en Samenleving, 2, 178-197
 • VLOR (2003), Een nieuw vak over ethiek en
  levensbeschouwing in het officieel onderwijs: ‘levensbeschouwelijke oriëntatie’

  (advies AR/PCA/ADV/010), Brussel: Vlor (Algemene Raad), 22 april.http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/ar-adv010.pdf

Niet-Nederlandstalig

 • Alberts, W. (2008), Didactics of the Study of Religions. Numen,
  55(2-3), 300-334.
 • ALBERS, W. (2007), Integrative religious education
  in Europe. A study-of-religions approach
  , Walter de Gruyter, Berlin/New
  York.
 • ARNESEN, A.-L. et. al. (2008), Policies and Practices for Teaching
  Sociocultural Diversity. Report on the survey on initial education of teachers
  in sociocultural diversity
  , Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • CARR, D. (2007), Religious
  Education, Religious Literacy and Common Schooling: a Philosophy and History of
  Skewed Reflection
  , in Journal of
  Philosophy of Education
  , 41, 4: 659-673.
 • Cush, D. (2007),
  Should religious studies be part of the compulsory state school curriculum?,
  in British Journal of Religious Education, 29, 3: 217-227.
 • Debray, R. (2002), L’Enseignment
  du fait religieux dans l’école laïque: rapport au Ministre de l’éducation
  nationale
  , Odile Jacob, Paris.
 • FRANKEN, L. & LOOBUYCK, P. (eds.) (2011), Religious Education in a Plural, Secularised Society. A Paradigm Shift, Waxmann, Münster/New York/München/Berlin.
 • Führding, S. (2009), Warum
  Religionswissenschaft? Eine empirische Studie über die Gründe
  Religionswissenschaft zu studieren
  ,
  Marburg: Diagonal-Verlag.
 • HEIMBROCK, H.-G., SCHEILKE, Ch.,
  SCHREINER, P. (eds.), Towards Religious
  Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe
  , LIT Verlag,
  Münster.
 • Jackson
 • Jackson, R. (1997), Religious
  Education, an Interpretive Approach
  , London, Hodder & Stoughton.
 • Jackson,
  R. (2004), Rethinking religious education and plurality. Issues in diversity and
  pedagogy
  ,
  Routledge, London/New York.
 • Jackson, R., Miedema, S.,
  Weisse, W., Willaime J.-P.
  (Eds.), (2007), Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and
  Debates.
  (Religious Diversity and Education in Europe, vol. 3), Waxmann
  verlag, Münster.
 • Jackson, R.
  (2008), Teaching about Religions in the Public Sphere: European Policy
  Initiatives and the Interpretive Approach
  , in Numen 55: 151-182.
 • Jackson, R. (2009), The Council of Europe
  and Education about Religious Diversity
  , in British Journal of Religious
  Education
  , 31(2), 85-90.
 • Jensen, T. (1997), Familiar
  and Unfamiliar Challenges to the Study and Teaching of Religions in an
  increasingly religious and multireligious Context, in Holm, N.G. (ed.), The Familiar and the Unfamiliar in the
  World Religions. Challenges for Religious Education Today,
  Åbo, Åbo Akademi
  University: 199-223.
 • Jensen, T. (2011), Why
  Religion Education, as a Matter of Course, ought to be Part of the Public
  School Curriculum
  , in Franken, L.
  & Loobuyck, P. (eds.), Religious Education in a Plural, Secularised
  Society. A Paradigm Shift
  , Waxmann, Münster: ch. 8.
 • Jensen, T. (2008), RS
  based RE in public schools: a must for a secular state
  , in Numen, 55
  (2-3), 123-150.
 • Jensen, T., & Rothstein, M. (eds.). (2000). Secular Theories on Religion:
  Current Perspectives
  . Copenhagen, Museum Tusculanum Press.
 • KARAMOUZIS, P. (2009),
  Religions, Education and Democracy. The
  necessity of inter-religious education in the modern public school system
  ,
  in Politics and Religion, 1, 3:
  111-125.
 • KEAST, J. (ed.) (2007), Religious
  Diversity and Intercultural Education: a Reference Book for Schools
  , Council
  of Europe Publishing, Strasbourg.
 • KNAUTH, Th, JOZSA, D.-P., BERTRAM-TROOST, G., IPGRAVE, J. (eds.)
  (2008), Encountering Religious Pluralism
  in School and Society. A Qualitative Study of Teenage Perspectives in Europe
  ,
  Waxmann, Münster.
 • Kuyk,
  E., et. al. (eds.) (2007), Religious Education in Europe. Situation and
  Current Trends
  , IKO, Oslo.
 • LOOBUYCK, P. & FRANKEN, L. (2011), Toward
  Integrative Religious Education in Belgium and Flanders.
  Challenges
  and opportunities
  , in British Journal for Religious Education, 33, 1: 17-30.
 • LOOBUYCK, P. & FRANKEN, L. (2011), The Challenges of the Paradigm Shift in
  Religious Education
  , in FRANKEN, L. & LOOBUYCK, P. (eds.), Religious Education in a Plural, Secularised
  Society. A Paradigm Shift
  , Waxmann, Münster: 169-176.
 • LOOBUYCK, P. & FRANKEN, L. (2011), Religious Education in Belgium: Historical
  Overview and Current Debates
  , in FRANKEN, L. & LOOBUYCK, P. (eds.), Religious Education in a Plural, Secularised
  Society. A Paradigm Shift
  , Waxmann, Münster: 35-54.
 • Miedema, S., & Bertram-Troost, G.D., Democratic Citizenship and Religious Education:
  Challenges and Perspectives for Schools in the Netherlands
  ,
  in British Journal of Religious
  Education,
  30
  (2008) 2, 123-132.
 • http://www.osce.org/odihr/29154
 • Pépin, L. (2009), Teaching
  about Religions in European School Systems: Policy Issues and Trends - NEF
  Initiative on Religion and Democracy in Europe
  . London: Alliance Publishing
  Trust. http://www.alliancemagazine.org/books/EDUCATION.pdf
 • Schreiner,
  P. (2000) (ed.), Religious education in Europe, Comenius-Institut,
  Münster.
 • Schreiner, P. et al. (eds.) (2002), Committed
  to Europe’s Future: Contributions from Education and Religious Education
  : A
  Reader
  , Münster, CoGREE and
  the Comenius Institute.
 • Smart, N. (1968),
  Secular education and the logic of religion, Faber&Faber, London.
 • VALK, P., BERTRAM-TROOST, G., FRIEDERICI, M., BÉRAUD, C. (eds.)
  (2009), Teenagers' Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools
  and Societies. A European Quantitative Study, Waxmann, Münster.
 • Ter Avest, K.H. & Miedema, S. (2012), Religious
  Citizenship Education. Towards a new Approach in the post-pillarized Era for
  all Pupils in all Schools in the Netherlands
  , in Vroom, H.M., Sunier, T., Versteeg, P. & Huisman, S. (eds.), Democracy, Culture, and Religion, Amsterdam: Rodopi.
 • Veugelers, W. & Oser, F.K. (eds.) (2003).
  Teaching in Moral and Democratic Education
  , Peter Lang, Bern/New York.
 • Weiße, W. (2004): Dialogischer Religionsunterricht für alle, in Grundschule.
  Zeitschrift für die Grundstufe des Schulwesens mit „Mitteilungen des Grundschulverbandes
  e.V.“, Interkulturelles Lernen im Religionsunterricht
  , 36, 4, 13-15.
 • Weiße, W. (2003): Difference without discrimination: religious education as a field of learning
  for social understanding?
  In: Robert Jackson (Hg.) (2003): International Perspectives on
  Citizenship, Education and Religious Diversity, London, 191-208.
 • Weiße, Wolfram (2002),
  Leitsätze für einen dialogischen und
  ökumenischen Religionsunterricht für Alle in Hamburg
  , in Ders. (Hg.), Wahrheit und Dialog. Theologische Grundlagen
  und Impulse gegenwärtiger Religionspädagogik
  , (Religionspädagogik in einer
  multikulturellen Gesellschaft, 4), Münster: 121-143.
 • WILLIAMS, K., HINGE, H. &
  PERSSON, B.L. (2008), Religion and
  Citizenship Education in Europe
  , (CiCe
  Guidelines on Citizenship Education in a Global Context
  5), London, CiCe. http://www.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/pubs/citizenship/citizenship-05.pdf
 • Wynants, B. (2000), Rapport
  introductif portant sur “l’introduction de davantage de philosophie dans
  l’enseignement, que ce soit à court ou à long terme
  , Parlement de la
  Communauté Française, Brussel.
 • ZIEBERTZ,
  H.-G. (2003), Religious Education in a
  Plural Western Society.
  Problems
  and Challenges
  , (themanummer Empirische
  Theologie
  ), LIT verlag, Münster.
Opinieteksten(sommige zijn te lezen op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*PIETERGIL&n=79417) • LOOBUYCK, P., Een vak levensbeschouwing
  en filosofie voor iedereen
  , in Liberales, Nieuwsbrief nr. 305 – vrijdag
  25 maart 2011.
  http://www.liberales.be/essays/loobuyckvak
 • LOOBUYCK, P., Weg met zedenleer,
  iedereen zedenleer
  , in De Standaard, 22 maart 2011: p. 27.
 • LOOBUYCK, P., ‘Burgerschap’ moet
  centraal in onderwijs
  , in Filosofie, 21 (2011) 1: 49-50.
 • LOOBUYCK, P., Levensbeschouwelijke
  vakken: arm vrijzinnig Vlaanderen
  in de Geus, 43 (2011) 1: p. 19.
 • LOOBUYCK, P., Hoe de nieuwe Vlaamse ongeletterdheid bestrijden?, in De Morgen, 23 november 2010, p. 14.
 • LOOBUYCK, P., Het schoolpact is
  versleten. Pleidooi voor een eenheidsvak over levensbeschouwing en filosofie
  ,
  in Blauwzuur (LVSV Brussel), 38 (2010) 2: 27-29.
 • LOOBUYCK, P. & FRANKEN, L., Godsdienstonderwijs
  anno 2010. Pluralisme én getuigenis
  , in Alert, 36 (2010), 3: 54-55.
 • DE CLIPPEL, N., LOOBUYCK, P. &
  FRANKEN, L., Breng godsdienstonderwijs bij de tijd, in De Morgen,
  12 mei 2010, p. 26 (ondertekend door een tiental andere academici)
 • LOOBUYCK, P. en FRANKEN, L., Moet een
  leraar godsdienst geloven?
  , in De Standaard, 11 mei 2010, pp. 46-47.
 • LOOBUYCK, P., Pleidooi voor een nieuw schoolpact, in Liberales,
  nieuwsbrief
  250 - Vrijdag 23 oktober 2009 http://www.liberales.be/essays/loobuyckschoolpact
 • LOOBUYCK, P., Het schoolpact is oud en
  versleten
  , in De Morgen 18 september 2009.Laatst aangepast ( donderdag, 22 september 2011 13:18 )